Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Měsíční archív: Červenec 2014

Červenec
18
0

Právní poradna online

Právních poraden online je na internetu poměrně veliké množství, přičemž drtivou většinu z nich můžete využít zadarmo. Jednu z těch oblíbených naleznete například na internetové adrese pravnik.cz.

Pokud se tedy podíváte na oficiální stránky této právní poradny, tak v horní části naleznete hlavní menu o několika kategoriích.

Jedná se například o diskuzní forum, ve kterém můžete diskutovat s ostatními uživateli. Dále je zde samotná právní poradna, kam můžete psát své dotazy a problémy.

Další kategorií jsou Úplná znění, kde naleznete zákony, předpisy, vyhlášky, nařízení a tak podobně. Po levé straně stránek naleznete všechny části práva, kde se již můžete podívat na nějaké zodpovězené dotazy. Nachází se zde tedy občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, obchodní právo, mezinárodní právo, správní právo a další nezařazené.

Jestliže tedy budete mít nějaký právní problém, se kterým si nebudete vědět radit, nemusíte se hned platit drahé konzultace s právníkem. Stačí se mrknout do těchto právních poraden online, kde můžete najít lidi, kteří měli problém podobný a nějakým způsobem jej vyřešili nebo samozřejmě můžete sami vznést dotaz.

Na stránkách si pak můžete stáhnout zdarma vzory různých smluv. Jedná se například o vzory smluv na půjčku, prodej automobilu, motorky a tak podobně.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář
Červenec
12
0

Kupní smlouva auto

Koupě automobilu je samozřejmě docela příjemnou záležitostí. Automobil jste si sami vybrali, absolvovali jste zkušební jízdy, které vás ubezpečily, že jste si vybrali správně a čeká na vás již pouze podepsání smlouvy. Pojďme se tedy podívat, jak by měla kupní smlouva na automobil vypadat.

V prvé řadě musejí být uvedené smluvní strany, tedy prodávající a kupující. U obou stran by zde mělo být napsáno co možná nejvíce informací, jako třeba jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, trvalé bydliště a tak podobně.

Další věcí jsou čestná prohlášení, a to jak prodávajícího, tak kupujícího. V prohlášení od prodávajícího by měly být uvedeny všechny informace o automobilu, tedy například tovární značka, registrační značka, rok výroby, výrobní číslo, technický stav vozidla, barva auta a tak podobně.

Dalším bodem je prohlášení kupujícího, kde by mělo být napsáno, že se důkladně seznámil s technickým stavem vozidla. Dalším bodem je kupní cena a způsob úhrady. V těchto bodech by mělo být také uvedeno, kdy prodávající předá kupujícímu malý a velký technický průkaz, klíče od vozidla a doklad o zaplacení pojistného pro stávající rok. Dalším bodem je pak přepis automobilu a konečně závěr, kam patří datum a samozřejmě podpisy obou stran.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červenec
06
0

Kupní smlouva na motocykl

Kupní smlouvy na motorku se v základu téměř žádným způsobem neliší od klasických kupních smluv na automobil. Kupní smlouva na motocykl je pak také zároveň samozřejmě smlouva o prodeji motocyklu.

Stejně jako u automobilu, byste si měli před samotnou koupí a podepsáním smlouvy na daném stroji vyzkoušet zkušební jízdu.

Pokud by se náhodou stalo, že by měla motorka nějakou technickou závadu, tak je samozřejmě potřeba uvést všechno do smlouvy o prodeji nebo koupi motocyklu.

Jestliže pak zjistíte, že nějaká menší závada pouze dala průchod k nějaké mnohem větší závadě, tak se samozřejmě nasnadě motocykl u prodávajícího reklamovat. Další věcí, kterou budete při koupi motorky potřebovat, je plná moc majitele motorky, kterou si vyžádejte nejlépe hned při podepisování kupní smlouvy.

Musíte totiž původního majitele odhlásit z evidence a samozřejmě poté nahlásit sebe. Jestliže budete kupovat motocykl například z bazaru, tak ten by vás měl všechny tyto formality vyřešit, například za nějaký menší poplatek. Při koupi je rozdílem, jestli vše sepisujete jako fyzická nebo právnická osoba.

Jakožto právnická osoba používáte ustanovení podle obchodního zákoníku a jakožto osoba fyzická používáte ustanovení podle občanského zákoníku.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , , | Zanechat komentář