Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív kategorií: Právní poradny

Červenec
18
0

Právní poradna online

Právních poraden online je na internetu poměrně veliké množství, přičemž drtivou většinu z nich můžete využít zadarmo. Jednu z těch oblíbených naleznete například na internetové adrese pravnik.cz.

Pokud se tedy podíváte na oficiální stránky této právní poradny, tak v horní části naleznete hlavní menu o několika kategoriích.

Jedná se například o diskuzní forum, ve kterém můžete diskutovat s ostatními uživateli. Dále je zde samotná právní poradna, kam můžete psát své dotazy a problémy.

Další kategorií jsou Úplná znění, kde naleznete zákony, předpisy, vyhlášky, nařízení a tak podobně. Po levé straně stránek naleznete všechny části práva, kde se již můžete podívat na nějaké zodpovězené dotazy. Nachází se zde tedy občanské právo, pracovní právo, rodinné právo, obchodní právo, mezinárodní právo, správní právo a další nezařazené.

Jestliže tedy budete mít nějaký právní problém, se kterým si nebudete vědět radit, nemusíte se hned platit drahé konzultace s právníkem. Stačí se mrknout do těchto právních poraden online, kde můžete najít lidi, kteří měli problém podobný a nějakým způsobem jej vyřešili nebo samozřejmě můžete sami vznést dotaz.

Na stránkách si pak můžete stáhnout zdarma vzory různých smluv. Jedná se například o vzory smluv na půjčku, prodej automobilu, motorky a tak podobně.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , , | Zanechat komentář
Červen
30
0

Smlouva o půjčce 2014

Smlouvy o půjčce jsou upraveny od roku 2014 podle Občanského zákoníku v ustanovení podle paragrafů 657 a 658. Dlužník se zavazuje navrátit, jakmile uplyne sjednaná doba, věc stejného druhu. Pokud jde o předmět půjčky, tak tím jsou v drtivé většině případů samozřejmě peníze, avšak mohou jím být i jiné nepeněžité věci.

Může se jednat například o suroviny a tak podobně. I v takových případech se může jednat o půjčku. Půjčka je označována jako reálná smlouva, což znamená, že aby vůbec vznikla, tak je potřeba, aby došlo ke skutečnému předání věci.

Pokud se však jedná o půjčku peněz, tak to jde samozřejmě vyřešit i klasickým bezhotovostním převodem  na účet dlužníka. Důležitou věcí u smlouvy o půjčce je samozřejmě splatnost půjčky. Splatnost se většinou určuje přímo ve smlouvě, přičemž pokud zde není uvedena, tak je dlužník povinen vrátit půjčku na požádání.

Půjčka se může sjednat samozřejmě i ve splátkách, přičemž jestli je předmětem půjčky nějaký finanční obnos, tak můžou být sjednány také úroky. Smlouva o půjčce nemá stanovenou žádnou formu.

Nemusí být tedy uzavřená pouze písemně, stačí jenom ústní formulace. Neuhrazené půjčky lze samozřejmě vymáhat soudem, avšak musí zde být samozřejmě nějaké potvrzení, že k půjčce došlo. Stačí tedy potvrzení o předání peněz a tak podobně.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
24
0

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva má ze zákona stanovenou formu, kterou je potřeba dodržet v každém případě. Je také potřeba rozlišovat dva základní pojmy.

Prvním je obecná nájemní smlouva, která může mít jakoukoliv podobu a formu. Druhým je pak samozřejmě smlouva o nájmu bytu, který musí mít vždycky formu písemnou.

Nemůže tento proces tedy probíhat tak, že se prostě jenom s majitelem bytu ústně domluvíte, on vám dá klíčky, vy mu peníze a nastěhujete se. V tomto případě by se právně jednalo o takzvanou výpůjčku bytu na dobu neurčitou.

Pojďme se tedy nyní podívat, jako náležitosti by smlouva o nájmu bytu měla obsahovat. V prvé řadě se jedná o označení bytu a jeho příslušenství. Další věcí je rozsah užívání bytu a samozřejmě výše měsíčního nájemného.

Pokud by se stalo, že některá z těchto věcí by v nájemní smlouvě chyběla, tak je smlouva neplatná. Ve smlouvě musí být také identifikováno příslušenství bytu, čímž se vlastně rozumí takzvané vedlejší místnosti. Jedná se tedy například o chodbu, koupelnu, neobytnou halu a tak podobně.

Dále se jedná o takzvané vedlejší prostory, jako například sklep, suterénní prostory a další.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru může probíhat několika způsoby. V prvé řadě se můžete se svým zaměstnavatelem dohodnout, takže se jedná o klasickou výpověď dohodou.

Můžete se dohodnout, že skončíte třeba za měsíc, za týden nebo klidně i v ten současný den.

Je nutno podotknout, že i tato výpověď musí být vedena písemně. Další věcí je pak klasická výpověď z pracovního poměru, kterou můžete podat nebo vám může být podána. V tomto případě je ze zákona daná dvouměsíční výpovědní lhůta.

Jestliže podáte výpověď například někdy na začátku června, tak dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet až od prvního července. Během výpovědní lhůty můžete podat odvolání, například z důvodu, že jste si to rozmysleli a budete chtít výpověď stáhnout. V takovém případě vám však musí vyhovět zaměstnavatel. Jestliže výpověď nestáhne, tak se nedá již nic bohužel dělat.

Opět samozřejmě platí, že výpověď musí být podána písemnou formou a doručena zaměstnavateli nebo jiné příslušné osobě. Další věcí je uvádění důvodu výpovědi. Jestliže podáte výpověď jako zaměstnanec, tak důvod samozřejmě uvádět nemusíte. Pokud však dostanete výpověď, tak si můžete zažádat o napsání důvodu zaměstnavatelem.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář