Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív kategorií: Typy smluv

Červen
18
0

Darovací smlouva od 1.1.2014 vzor

V prvé řadě se podíváme, co to vlastně darovací smlouva je. Pokud někdo něco daruje, tak vlastně projevuje určitou štědrost vůči obdarovanému, který není nucený tuto štědrost žádným způsobem oplácet. Dárce může darovat opravdu naprosto všechny, tedy například i všechen svůj majetek.

Dárce může svůj dar z několika určených způsobů odvolat. Jedná se například o důvod, že obdarovaný projevil určitým způsobem nevděk a tak podobně. Pokud bychom se měli bavit o budoucím majetku, který teprve nabudete, tak něj však můžete darovat pouze polovinu. Dalším případem může být situace, kdy se jako dárce rozhodnete darovat nějakou věc, kterou ještě nemáte.

Musíte se tedy zavázat, že této věci nabudete. Pokud se zavážete k darování, tak můžete odstoupit vzhledem k určitým podmínkám, jak již bylo výše řečeno. Jedná se o takové situace, kdy se darovateli změní životní podmínky hodně razantním způsobem tak, že není vhodné požadovat splnění slibu.

Pokud bychom to tedy měli všechno shrnout, tak můžeme dar odvolat ve dvou hlavních případech. V prvé řadě se jedná o nevděk obdarovaného vůči dárci a v druhém případě se jedná o upadnutí dárce do nouze.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Smlouva o dílo vzor 2014

Podle nového občanského zákoníku se odstranila dvojkolejnost u neobchodních a obchodních smluv o dílo. Smlouva o dílo by měla spočívat zejména ve vykonané a odvedené práci. Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Jestliže dodáváme zhotoviteli drtivou většinu materiálu, který potřebuje ke stavbě, tak se skutečně jedná o smlouvu o dílo.

Jestliže však bude zhotovitel vyrábět z materiálu a surovin, které nemá od nás, tak se jedná o klasickou kupní smlouvu, a to se všemi možnými výhodami, jako například široká odpovědnost za vady a tak podobně. V samotném základu lze tedy říct, že vždycky půjde o smlouvu o dílo, jestliže bude výsledkem práce zhotovení stavby.

Dokončením díla se nerozumí skončení práce zhotovitele, ale okamžik, kdy zhotovitel předvede vlastníkovi funkčnost celého díla a také to, že je připraveno sloužit k danému účelu. V tomto okamžiku se můžete vyjádřit k případným vadám na díle a tak podobně.

Pokud se v tomto okamžiku neozvete, tak ztrácíte nárok na pozdější reklamaci a nepomůže vám ani soud. Pokud jde o placení, tak se samozřejmě v drtivé většině případů platí až tehdy, kdy je dílo hotové. Pokud je práce rozdělena na několik jasných částí, tak se samozřejmě může platit i po těchto částech.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí je vlastně smlouvou, která funguje na tom principu, že se dva účastníci ve smlouvě dohodnou na nějakém uzavření smlouvy v budoucnu, přičemž závazek musí být jasně daný ve smlouvě.

Můžete tedy například v současné době sepsat s někým smlouvu, že vám třeba za dva roky prodá automobil, pozemek, nemovitost a tak podobně. Pokud se ve smlouvě nedohodne doba, kdy je závazek nutno naplnit, tak se ze zákona stanovuje doba jednoho roku.

Také když sjednáváte budoucí smlouvu, tak je potřeba nějakým způsobem se dohodnout na obsahu budoucí smlouvy. Od tohoto budoucího závazku můžete samozřejmě za určitých okolností v dané lhůtě odstoupit. Musí se změnit okolnosti natolik, že uzavření budoucí smlouvy není považováno za rozumné.

Pokud bychom toto měli převést do praxe, tak můžeme využít opět modelu automobilu. Jestliže se domluvíte na budoucí koupi a prodejce vám v daném termínu přiveze vrak, tak samozřejmě není rozumné závazek naplnit a můžete tak od smlouvy odstoupit.

Pokud je všechno v pořádku a druhá strana přesto nechce dostát svému závazku, tak se samozřejmě můžete obrátit například na soud.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář