Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív kategorií: Výpovědi smluv

Červen
18
0

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu lze podle zákona vypovědět několika způsoby. V prvé řadě se jedná o výpověď ke konci pojistného období. Pojistné období můžete najít ve smlouvě, ze které pojistné platíte. Ve smlouvách na neurčitou dobu se většinou sjednává pojistné období roční.

Někteří lidé dělají tu chybu, že například platí pojistné každého čtvrt roku a myslí si tedy, že pojistné období je tedy čtvrt roku. To samozřejmě není pravda. Výpověď pak musí dorazit dané korporaci nejméně šest týdnů před koncem pojistného období. Pokud dorazí později může být považována za neplatnou. Dalším způsobem je vypovědět smlouvu do dvou měsíců ode dne, kdy jste uzavřeli pojistku.

Do těchto dvou měsíců ji můžete zrušit bez udání důvodu. Jakmile je výpověď doručena, tak začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká. Dalším způsobem je pak například výpověď do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události.

Do těchto tří měsíců může pojistku vypovědět jak pojistník, tak samozřejmě pojistitel. Jakmile je doručena výpověď, tak začne běžet celkově třicetidenní výpovědní lhůta, po které soukromé pojištění zanikne.

Vložil Výpovědi smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak napsat výpověď telefonnímu operátorovi

Většina operátorů si své zákazníky zavazuje například na dva roky. Tak tomu bylo hodně dlouhou dobu, přičemž například O2 přišlo s inovací na roky tři, T-Mobile toto ihned okopíroval, takže jsme společnostem zavázáni čím dál tím delší dobu.

Často se tedy samozřejmě může stát, že během této doby narazíte na mnohem zajímavější tarif a budete chtít svůj stávající tarif zrušit. Lidé si samozřejmě v drtivé většině případů myslí, že to není možné, avšak ono to jde a nemusí to by zase tak drahé. Většinu smluv se dá vypovědět opravdu snadno, přičemž se stačí řídit klasickými výpovědními podmínkami.

Pokud bychom se měli bavit například o O2, tak ti v praxi nabízejí tři typy smluv. Jedná se o dvouletou smlouvu s dotací na tarif, dvouletou smlouvu s dotací na telefon anebo tříletou smlouvu s dotací na obojí. Pokud jde poté o styl výpovědi, tak opět máme tři základní druhy. Jedná se o výpověď běžnou, kdy kontaktujete operátora na zákaznické lince a domluvíte se na výpovědi.

Další věcí je přechod na předplacené služby a poslední je přenos čísla k jinému operátorovi, kdy výpověď můžeme podat písemně, na prodejně nebo také na zákaznické lince.

Vložil Výpovědi smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář