Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív kategorií: Vzor výpovědi

Červen
18
0

Jak napsat výpověď

Rozvázání pracovního poměru je samozřejmě trošku složitější záležitostí, přičemž v první řadě je potřeba říct, že se je platné pouze písemné podání výpovědi.

Písemnou výpověď pak můžete přinést příslušné osobě, tedy vašemu zaměstnavateli nebo do podatelny vaší společnosti.

Velice důležitou součástí výpovědi je samozřejmě výpovědní doba. Ze zákona je výpovědní doba stanovena na dva měsíce, avšak musíte si uvědomit, že tato výpovědní doba nezačíná běžet v den, kdy výpověď podáte.

Začíná totiž běžet až prvním dnem následujícího měsíce. Pokud tedy například podáte výpověď někdy uprostřed září, tak začíná běžet až prvního října a pracovní poměr skončí až třicátého listopadu. Může nastat samozřejmě jiná situace, kdy se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou.

V tomto případě se tedy jedná o výpověď dohodou, přičemž pracovní poměr může být ukončený v libovolném čase, tedy třeba i v daný den. Jakmile výpovědní lhůta běží, můžete se proti ní dovolat. Toto však již musí schválit váš zaměstnavatel.

Jestliže se rozhodne, že výpověď bude platit i nadále, tak s tím asi už nic neuděláte.

Vložil Vzor výpovědi | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak napsat výpověď dohodou

Výpověď dohodou je zřejmě tím nejjednodušším a nejpříjemnějším způsobem, jak rozvázat pracovní poměr. Samozřejmě je potřeba říci, že také rozvázání pracovního poměru má svoje daná pravidla, kterých se musíte držet, aby se nic nepokazilo.

V práci můžete skončit například i na hodinu, pokud se se svým zaměstnavatelem domluvíte. Všechno ale stále musí být zaznamenáno písemně, jinak by bylo ukončení pracovního poměru neplatné. Pokud výpověď dostanete na hodinu od svého zaměstnavatele, tak si můžete říct o napsání důvodů.

Pokud by chtěl napsat důvod rozvázání pracovního poměru zaměstnavatel po vás, tak vy mu samozřejmě nemusíte vyhovět. Během trvání pracovního poměru lze dohodu o rozvázání uzavřít opravdu kdykoliv, tedy například i v ochranné době. Pokud bychom toto převedli do praxe, tak můžete podat výpověď i v době, kdy jste uznán v pracovní neschopnosti, když jste ve zkušební době a tak podobně.

Velice důležitou složkou každé výpovědi je také údaj o dnu skončení pracovního poměru, který zde musí být uveden. Nejdůležitější věcí u výpovědi dohodou je pak ale samozřejmě to, že se obě strany, tedy zaměstnanec a zaměstnavatel, musejí dohodnout a hlavně vše sepsat a podepsat k určitému dni.

Vložil Vzor výpovědi | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak dát výpověď zaměstnavateli

Výpověď je vždycky určitě nepříjemnou záležitostí, například když vám  ji dává zaměstnavatel. Pokud ale výpověď podáváte vy, tak k tomu určitě máte nějaké své důvody a nemusí to být zas tak hrozné.

Pojďme se podívat na na to, jak jako zaměstnanec můžete podat výpověď. V prvé řadě musí být podána vždycky písemnou formou a musíte ji doručit zaměstnavateli do vlastních rukou.

Předat výpověď můžete samozřejmě jak osobně, tak také například do rukou pověřené osoby, tedy asistentky a tak podobně. Také ji můžete nechat poslat na poštu.

Co všechno by tedy měla výpověď obsahovat? Jedná se samozřejmě o identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele, tedy jméno, IČ, bydliště, číslo OP nebo rodné číslo.

Další věcí funkce a kdy jste nastoupili do současného povolání a samozřejmě datum ukončení vašeho pracovního poměru. Na konci výpovědi by se měl nacházet datum a podpis zaměstnance. Výpověď nemusí samozřejmě obsahovat důvod ukončení vašeho pracovního poměru. Jestliže se nacházíte například v pracovní neschopnosti, můžete výpověď podat až jakmile se vrátíte do zaměstnání.

Vložil Vzor výpovědi | Štítek , , , , | Zanechat komentář