Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Jak napsat výpověď pojistné smlouvy

Pojistných smluv je samozřejmě opravdu veliké množství, přičemž výpověď a odstoupení od pojistné smlouvy může probíhat mnoha způsoby. Samotný akt je pak velice jednoduchý, kdy se vyplní formulář a pošle se dané pojišťovně. Pojďme se tedy podívat na některé způsoby výpovědi pojistných smluv.

V prvé řadě se jedná o výpověď ke konci pojistného období. Smlouvy se uzavírají v drtivé většině případů na dobu neurčitou, přičemž pojistným obdobím může být například rok. Je také nutné podotknout, že pokud celkovou částku platíte například každé čtvrtletí, tak je stále pojistným obdobím rok a ne čtvrtletí.

Dále můžete smlouvu vypovědět do dvou měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, a to bez udání důvodu. Další možností je pak odstoupení od smlouvy dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem. Měl by zde být také uveden způsob vyrovnání vzájemných závazků. Dalším důvodem může být například neposkytnutí pravdivých či úplných informací.

Důvodů pro vypovězení pojistné smlouvy je zkrátka veliké množství a je o dobré o nich vědět, neboť pojišťovny často hrají se svými klienty takovou hru, kdy spoléhají na to, že se ve všem daný klient nevyzná.

Komentáře jsou uzavřeny.