Právní poradna online

Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Červen
18
0

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí je vlastně smlouvou, která funguje na tom principu, že se dva účastníci ve smlouvě dohodnou na nějakém uzavření smlouvy v budoucnu, přičemž závazek musí být jasně daný ve smlouvě.

Můžete tedy například v současné době sepsat s někým smlouvu, že vám třeba za dva roky prodá automobil, pozemek, nemovitost a tak podobně. Pokud se ve smlouvě nedohodne doba, kdy je závazek nutno naplnit, tak se ze zákona stanovuje doba jednoho roku.

Také když sjednáváte budoucí smlouvu, tak je potřeba nějakým způsobem se dohodnout na obsahu budoucí smlouvy. Od tohoto budoucího závazku můžete samozřejmě za určitých okolností v dané lhůtě odstoupit. Musí se změnit okolnosti natolik, že uzavření budoucí smlouvy není považováno za rozumné.

Pokud bychom toto měli převést do praxe, tak můžeme využít opět modelu automobilu. Jestliže se domluvíte na budoucí koupi a prodejce vám v daném termínu přiveze vrak, tak samozřejmě není rozumné závazek naplnit a můžete tak od smlouvy odstoupit.

Pokud je všechno v pořádku a druhá strana přesto nechce dostát svému závazku, tak se samozřejmě můžete obrátit například na soud.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Výpověď z pracovního poměru

Výpověď z pracovního poměru může probíhat několika způsoby. V prvé řadě se můžete se svým zaměstnavatelem dohodnout, takže se jedná o klasickou výpověď dohodou.

Můžete se dohodnout, že skončíte třeba za měsíc, za týden nebo klidně i v ten současný den.

Je nutno podotknout, že i tato výpověď musí být vedena písemně. Další věcí je pak klasická výpověď z pracovního poměru, kterou můžete podat nebo vám může být podána. V tomto případě je ze zákona daná dvouměsíční výpovědní lhůta.

Jestliže podáte výpověď například někdy na začátku června, tak dvouměsíční výpovědní lhůta začíná běžet až od prvního července. Během výpovědní lhůty můžete podat odvolání, například z důvodu, že jste si to rozmysleli a budete chtít výpověď stáhnout. V takovém případě vám však musí vyhovět zaměstnavatel. Jestliže výpověď nestáhne, tak se nedá již nic bohužel dělat.

Opět samozřejmě platí, že výpověď musí být podána písemnou formou a doručena zaměstnavateli nebo jiné příslušné osobě. Další věcí je uvádění důvodu výpovědi. Jestliže podáte výpověď jako zaměstnanec, tak důvod samozřejmě uvádět nemusíte. Pokud však dostanete výpověď, tak si můžete zažádat o napsání důvodu zaměstnavatelem.

Vložil Právní poradny | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak napsat výpověď

Rozvázání pracovního poměru je samozřejmě trošku složitější záležitostí, přičemž v první řadě je potřeba říct, že se je platné pouze písemné podání výpovědi.

Písemnou výpověď pak můžete přinést příslušné osobě, tedy vašemu zaměstnavateli nebo do podatelny vaší společnosti.

Velice důležitou součástí výpovědi je samozřejmě výpovědní doba. Ze zákona je výpovědní doba stanovena na dva měsíce, avšak musíte si uvědomit, že tato výpovědní doba nezačíná běžet v den, kdy výpověď podáte.

Začíná totiž běžet až prvním dnem následujícího měsíce. Pokud tedy například podáte výpověď někdy uprostřed září, tak začíná běžet až prvního října a pracovní poměr skončí až třicátého listopadu. Může nastat samozřejmě jiná situace, kdy se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou.

V tomto případě se tedy jedná o výpověď dohodou, přičemž pracovní poměr může být ukončený v libovolném čase, tedy třeba i v daný den. Jakmile výpovědní lhůta běží, můžete se proti ní dovolat. Toto však již musí schválit váš zaměstnavatel.

Jestliže se rozhodne, že výpověď bude platit i nadále, tak s tím asi už nic neuděláte.

Vložil Vzor výpovědi | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak napsat výpověď dohodou

Výpověď dohodou je zřejmě tím nejjednodušším a nejpříjemnějším způsobem, jak rozvázat pracovní poměr. Samozřejmě je potřeba říci, že také rozvázání pracovního poměru má svoje daná pravidla, kterých se musíte držet, aby se nic nepokazilo.

V práci můžete skončit například i na hodinu, pokud se se svým zaměstnavatelem domluvíte. Všechno ale stále musí být zaznamenáno písemně, jinak by bylo ukončení pracovního poměru neplatné. Pokud výpověď dostanete na hodinu od svého zaměstnavatele, tak si můžete říct o napsání důvodů.

Pokud by chtěl napsat důvod rozvázání pracovního poměru zaměstnavatel po vás, tak vy mu samozřejmě nemusíte vyhovět. Během trvání pracovního poměru lze dohodu o rozvázání uzavřít opravdu kdykoliv, tedy například i v ochranné době. Pokud bychom toto převedli do praxe, tak můžete podat výpověď i v době, kdy jste uznán v pracovní neschopnosti, když jste ve zkušební době a tak podobně.

Velice důležitou složkou každé výpovědi je také údaj o dnu skončení pracovního poměru, který zde musí být uveden. Nejdůležitější věcí u výpovědi dohodou je pak ale samozřejmě to, že se obě strany, tedy zaměstnanec a zaměstnavatel, musejí dohodnout a hlavně vše sepsat a podepsat k určitému dni.

Vložil Vzor výpovědi | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak dát výpověď zaměstnavateli

Výpověď je vždycky určitě nepříjemnou záležitostí, například když vám  ji dává zaměstnavatel. Pokud ale výpověď podáváte vy, tak k tomu určitě máte nějaké své důvody a nemusí to být zas tak hrozné.

Pojďme se podívat na na to, jak jako zaměstnanec můžete podat výpověď. V prvé řadě musí být podána vždycky písemnou formou a musíte ji doručit zaměstnavateli do vlastních rukou.

Předat výpověď můžete samozřejmě jak osobně, tak také například do rukou pověřené osoby, tedy asistentky a tak podobně. Také ji můžete nechat poslat na poštu.

Co všechno by tedy měla výpověď obsahovat? Jedná se samozřejmě o identifikační údaje zaměstnance a zaměstnavatele, tedy jméno, IČ, bydliště, číslo OP nebo rodné číslo.

Další věcí funkce a kdy jste nastoupili do současného povolání a samozřejmě datum ukončení vašeho pracovního poměru. Na konci výpovědi by se měl nacházet datum a podpis zaměstnance. Výpověď nemusí samozřejmě obsahovat důvod ukončení vašeho pracovního poměru. Jestliže se nacházíte například v pracovní neschopnosti, můžete výpověď podat až jakmile se vrátíte do zaměstnání.

Vložil Vzor výpovědi | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červen
18
0

Jak napsat výpověď telefonnímu operátorovi

Většina operátorů si své zákazníky zavazuje například na dva roky. Tak tomu bylo hodně dlouhou dobu, přičemž například O2 přišlo s inovací na roky tři, T-Mobile toto ihned okopíroval, takže jsme společnostem zavázáni čím dál tím delší dobu.

Často se tedy samozřejmě může stát, že během této doby narazíte na mnohem zajímavější tarif a budete chtít svůj stávající tarif zrušit. Lidé si samozřejmě v drtivé většině případů myslí, že to není možné, avšak ono to jde a nemusí to by zase tak drahé. Většinu smluv se dá vypovědět opravdu snadno, přičemž se stačí řídit klasickými výpovědními podmínkami.

Pokud bychom se měli bavit například o O2, tak ti v praxi nabízejí tři typy smluv. Jedná se o dvouletou smlouvu s dotací na tarif, dvouletou smlouvu s dotací na telefon anebo tříletou smlouvu s dotací na obojí. Pokud jde poté o styl výpovědi, tak opět máme tři základní druhy. Jedná se o výpověď běžnou, kdy kontaktujete operátora na zákaznické lince a domluvíte se na výpovědi.

Další věcí je přechod na předplacené služby a poslední je přenos čísla k jinému operátorovi, kdy výpověď můžeme podat písemně, na prodejně nebo také na zákaznické lince.

Vložil Výpovědi smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář