Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív štítků: Kupní smlouva auto

Červenec
12
0

Kupní smlouva auto

Koupě automobilu je samozřejmě docela příjemnou záležitostí. Automobil jste si sami vybrali, absolvovali jste zkušební jízdy, které vás ubezpečily, že jste si vybrali správně a čeká na vás již pouze podepsání smlouvy. Pojďme se tedy podívat, jak by měla kupní smlouva na automobil vypadat.

V prvé řadě musejí být uvedené smluvní strany, tedy prodávající a kupující. U obou stran by zde mělo být napsáno co možná nejvíce informací, jako třeba jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, trvalé bydliště a tak podobně.

Další věcí jsou čestná prohlášení, a to jak prodávajícího, tak kupujícího. V prohlášení od prodávajícího by měly být uvedeny všechny informace o automobilu, tedy například tovární značka, registrační značka, rok výroby, výrobní číslo, technický stav vozidla, barva auta a tak podobně.

Dalším bodem je prohlášení kupujícího, kde by mělo být napsáno, že se důkladně seznámil s technickým stavem vozidla. Dalším bodem je kupní cena a způsob úhrady. V těchto bodech by mělo být také uvedeno, kdy prodávající předá kupujícímu malý a velký technický průkaz, klíče od vozidla a doklad o zaplacení pojistného pro stávající rok. Dalším bodem je pak přepis automobilu a konečně závěr, kam patří datum a samozřejmě podpisy obou stran.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , , | Zanechat komentář
Červenec
06
0

Kupní smlouva na motocykl

Kupní smlouvy na motorku se v základu téměř žádným způsobem neliší od klasických kupních smluv na automobil. Kupní smlouva na motocykl je pak také zároveň samozřejmě smlouva o prodeji motocyklu.

Stejně jako u automobilu, byste si měli před samotnou koupí a podepsáním smlouvy na daném stroji vyzkoušet zkušební jízdu.

Pokud by se náhodou stalo, že by měla motorka nějakou technickou závadu, tak je samozřejmě potřeba uvést všechno do smlouvy o prodeji nebo koupi motocyklu.

Jestliže pak zjistíte, že nějaká menší závada pouze dala průchod k nějaké mnohem větší závadě, tak se samozřejmě nasnadě motocykl u prodávajícího reklamovat. Další věcí, kterou budete při koupi motorky potřebovat, je plná moc majitele motorky, kterou si vyžádejte nejlépe hned při podepisování kupní smlouvy.

Musíte totiž původního majitele odhlásit z evidence a samozřejmě poté nahlásit sebe. Jestliže budete kupovat motocykl například z bazaru, tak ten by vás měl všechny tyto formality vyřešit, například za nějaký menší poplatek. Při koupi je rozdílem, jestli vše sepisujete jako fyzická nebo právnická osoba.

Jakožto právnická osoba používáte ustanovení podle obchodního zákoníku a jakožto osoba fyzická používáte ustanovení podle občanského zákoníku.

Vložil Koupě motorového vozidla | Štítek , , , , | Zanechat komentář