Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív štítků: Pracovní smlouva

Červen
18
0

Pracovní smlouva vzor

Pracovní smlouva je vždycky uzavírána písemně, proto si vždycky před samotným podpisem důkladně prostudujte. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy si ponechává zaměstnavatel a druhé jde samozřejmě vám. Pracovní smlouva musí přímo ze zákona obsahovat tři náležitosti, bez kterých se prostě neobejde.

Jedná se v prvé řadě o druh práce, dále místo vykonávání práce a den nástupu do zaměstnání. Mimo tyto tři ze zákona dané body patří samozřejmě do smlouvy také osobní údaje zaměstnance, tedy jméno, rodné číslo, bydliště a datum narození.

Dále také označení zaměstnavatele, tedy název a sídlo společnosti. Při podepisování smlouvy by měl zaměstnavatel svého budoucího zaměstnance informovat také například o tom, jak se stanovuje dovolená a jak může být dlouhá, dále o výpovědních dobách, týdenní pracovní době a rozvržení pracovní doby a tak podobně.

Důležité jsou pak samozřejmě také informace o mzdě, mzdovém termínu a způsobu vyplácení mzdy. Tyto všechny údaje mohou být samozřejmě také zahrnuty v pracovní smlouvě.

Ve smlouvě můžou být dále uvedeny také věci jako třeba zkušební doba, délka pracovního poměru a spousta dalších věcí.

Vložil Pracovní smlouvy | Štítek , , , , | Zanechat komentář