Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív štítků: Smlouva o dílo 2014

Červen
18
0

Smlouva o dílo vzor 2014

Podle nového občanského zákoníku se odstranila dvojkolejnost u neobchodních a obchodních smluv o dílo. Smlouva o dílo by měla spočívat zejména ve vykonané a odvedené práci. Pojďme se podívat na konkrétní příklad. Jestliže dodáváme zhotoviteli drtivou většinu materiálu, který potřebuje ke stavbě, tak se skutečně jedná o smlouvu o dílo.

Jestliže však bude zhotovitel vyrábět z materiálu a surovin, které nemá od nás, tak se jedná o klasickou kupní smlouvu, a to se všemi možnými výhodami, jako například široká odpovědnost za vady a tak podobně. V samotném základu lze tedy říct, že vždycky půjde o smlouvu o dílo, jestliže bude výsledkem práce zhotovení stavby.

Dokončením díla se nerozumí skončení práce zhotovitele, ale okamžik, kdy zhotovitel předvede vlastníkovi funkčnost celého díla a také to, že je připraveno sloužit k danému účelu. V tomto okamžiku se můžete vyjádřit k případným vadám na díle a tak podobně.

Pokud se v tomto okamžiku neozvete, tak ztrácíte nárok na pozdější reklamaci a nepomůže vám ani soud. Pokud jde o placení, tak se samozřejmě v drtivé většině případů platí až tehdy, kdy je dílo hotové. Pokud je práce rozdělena na několik jasných částí, tak se samozřejmě může platit i po těchto částech.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář