Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív štítků: Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Červen
18
0

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí je vlastně smlouvou, která funguje na tom principu, že se dva účastníci ve smlouvě dohodnou na nějakém uzavření smlouvy v budoucnu, přičemž závazek musí být jasně daný ve smlouvě.

Můžete tedy například v současné době sepsat s někým smlouvu, že vám třeba za dva roky prodá automobil, pozemek, nemovitost a tak podobně. Pokud se ve smlouvě nedohodne doba, kdy je závazek nutno naplnit, tak se ze zákona stanovuje doba jednoho roku.

Také když sjednáváte budoucí smlouvu, tak je potřeba nějakým způsobem se dohodnout na obsahu budoucí smlouvy. Od tohoto budoucího závazku můžete samozřejmě za určitých okolností v dané lhůtě odstoupit. Musí se změnit okolnosti natolik, že uzavření budoucí smlouvy není považováno za rozumné.

Pokud bychom toto měli převést do praxe, tak můžeme využít opět modelu automobilu. Jestliže se domluvíte na budoucí koupi a prodejce vám v daném termínu přiveze vrak, tak samozřejmě není rozumné závazek naplnit a můžete tak od smlouvy odstoupit.

Pokud je všechno v pořádku a druhá strana přesto nechce dostát svému závazku, tak se samozřejmě můžete obrátit například na soud.

Vložil Typy smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář