Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Archív štítků: Výpověď pojistné smlouvy vzor

Červen
18
0

Výpověď pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu lze podle zákona vypovědět několika způsoby. V prvé řadě se jedná o výpověď ke konci pojistného období. Pojistné období můžete najít ve smlouvě, ze které pojistné platíte. Ve smlouvách na neurčitou dobu se většinou sjednává pojistné období roční.

Někteří lidé dělají tu chybu, že například platí pojistné každého čtvrt roku a myslí si tedy, že pojistné období je tedy čtvrt roku. To samozřejmě není pravda. Výpověď pak musí dorazit dané korporaci nejméně šest týdnů před koncem pojistného období. Pokud dorazí později může být považována za neplatnou. Dalším způsobem je vypovědět smlouvu do dvou měsíců ode dne, kdy jste uzavřeli pojistku.

Do těchto dvou měsíců ji můžete zrušit bez udání důvodu. Jakmile je výpověď doručena, tak začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká. Dalším způsobem je pak například výpověď do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události.

Do těchto tří měsíců může pojistku vypovědět jak pojistník, tak samozřejmě pojistitel. Jakmile je doručena výpověď, tak začne běžet celkově třicetidenní výpovědní lhůta, po které soukromé pojištění zanikne.

Vložil Výpovědi smluv | Štítek , , , , | Zanechat komentář