Kupní smlouvy, výpovědi a jiné

Výpověď z povinného ručení vzor

Povinné ručení, neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, musí mít uzavřené ze zákona každý majitel motorového vozidla. Předmětem řešení je pak majetek a také zdraví třetích osob, pokud se něco stane. Je důležité říct, že nekryje žádným způsobe škody na motorovém vozidle vlastníka.

Toto pak řeší havarijní pojištění, které si však sjednávat ze zákona nemusíte. Pokud však hodně cestujete, tak je určitě dobré mít havarijní pojištění uzavřené. Povinné ručení se sjednává na dobu neurčitou, přičemž pojistným obdobím se obvykle rozumí jeden rok. Frekvenci splátek si pak můžete zvolit obvykle sami.

Jedná se o splácení čtvrtletní, pololetní nebo samozřejmě jednorázové roční. Pokud budete chtít rušit povinné ručení, například z důvodu přechodu k jiné pojišťovně, tak musíte samozřejmě stávající pojišťovně zaslat výpověď. Je nutné, aby byla výpověď vlastnoručně podepsána a zaslána na danou pojišťovnu. Ze dne na den však smlouvu vypovědět nemůžete.

Máte několik možností. V prvé řadě se jedná o výpověď na konci pojistného období, přičemž by měla být doručena pojišťovně minimálně šest týdnů před tímto datem. Dále můžete smlouvu zrušit do dvou měsíců od uzavření smlouvy, z důvodu vyššího pojistného, z důvodu prodeje vozidla, z důvodu vyřazení vozidla z registru a tak podobně.

Možná je také výpověď dohodou, u které samozřejmě potřebujete souhlas pojišťovny.

Komentáře jsou uzavřeny.